Зверніться до нас за допомогою
a

Травень 2021

На з’їзді були обговорені останні досягнення української нейрохірургії в нейроонкології, нейротравмі, функціональній нейрохірургії, в дитячій, цереброваскулярній, спінальній та відновлювальній нейрохірургії. Також були обговорені питання реформування медицини та удосконалення нейрохірургічної допомоги в сучасних умовах. На пленарному засіданні «Нейроонкологія» виступив з доповіддю д.мед.н. Костюк К.Р. «Значення стереотаксичних нейрохірургічних втручань в нейроонкології». На пленарному засіданні «Функціональна нейрохірургія» робота відділення була представлена двома доповідями: д.мед.н. Костюк К.Р. «Сучасні аспекти стереотаксичного лікування рухових та деяких психічних